top of page

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo zrušit objednávku do 7 pracovních dnů pro zákazníky z Rakouska a 14
pracovních dnů pro zákazníky ze zahraničí na odstoupení po obdržení zboží.
1. Objednávka nabývá účinnosti pouze v případě, že nebude zrušena do 7 pracovních dnů pro zákazníky z Rakouska nebo do 14 pracovních dnů pro zákazníky z Německa po obdržení zboží. Lhůta začíná běžet až převzetím dodávky zboží.
2. Včasné vrácení zboží nám v této lhůtě postačuje pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy.
3. V případě odstoupení jsme povinni vrátit již zaplacené platby za dodání zboží.
4. V případě odstoupení jste povinni vrátit přijaté zboží na vlastní náklady.
5. Zákazník je povinen uhradit škodu v případě, že zboží bylo znehodnoceno, zničeno nebo není možné zboží vrátit a za tyto okolnosti, tj. v případě úmyslu nebo nedbalosti, odpovídá zákazník.
6. Zboží musí být vráceno nepoužité a v novém stavu spolu s originálem faktury.
7. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na hygienické potřeby a předměty používané v intimní oblasti, stejně jako masti a oleje, pokud již nejsou v původním obalu.

bottom of page