top of page

Podmínky

Účel:

Webový portál slouží k inzerci a prodeji našeho zboží a služeb a k prezentaci naší společnosti

§ 1 Rozsah
Výhradně platí naše podmínky prodeje. Obchodní podmínky zákazníka, které se odchylují od našich podmínek prodeje, nejsou platné.

§ 2 Uzavření smlouvy
Objednávka je závazná. Můžeme je přijmout dle našeho uvážení do 2 týdnů buď odesláním zboží nebo potvrzením objednávky.

§ 3 Právo na odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo zrušit objednávku do 7 pracovních dnů pro zákazníky z Rakouska a 14
pracovních dnů pro zákazníky ze zahraničí na odstoupení po obdržení zboží.

1. Objednávka nabývá účinnosti pouze v případě, že nebude zrušena do 7 pracovních dnů pro zákazníky z Rakouska nebo do 14 pracovních dnů pro zákazníky z Německa po obdržení zboží. Lhůta začíná běžet až převzetím dodávky zboží.
2. Včasné vrácení zboží nám v této lhůtě postačuje pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy.
3. V případě odstoupení jsme povinni vrátit již zaplacené platby za dodání zboží.
4. V případě odstoupení jste povinni vrátit přijaté zboží na vlastní náklady.
5. Zákazník je povinen uhradit škodu v případě, že zboží bylo znehodnoceno, zničeno nebo není možné zboží vrátit a za tyto okolnosti, tj. v případě úmyslu nebo nedbalosti, odpovídá zákazník.
6. Zboží musí být vráceno nepoužité a v novém stavu spolu s originálem faktury.
7. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na hygienické potřeby a předměty používané v intimní oblasti, stejně jako masti a oleje, pokud již nejsou v původním obalu.

§ 4 Výhrada změny ceny/produktu a dodání
Platí aktuální ceny včetně daní plus uvedené náklady na dopravu. Držíme právo na změny cen. Vyhrazujeme si právo nepřijímat objednávky na zboží od zákazníků a nevyřizovat je, pokud nejsou dostupné. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat a vrátíme vám platbu.

§ 5 Platba a dodání
Dodáváme proti platbě  nebo na dobírku plus náklady na dopravu uvedené v objednávkových formulářích. Zaslání zboží včetně příslušného pojištění na doručovací adresu uvedenou zákazníkem probíhá jménem a na účet zákazníka. Nebezpečí ztráty a poškození přechází na zákazníka předáním zboží dopravci, speditérovi nebo Österreichische Post AG.
Termíny dodání, které jsme avizovali, se snažíme v maximální možné míře dodržet. Termíny dodání nejsou zaručeny, i když byly námi potvrzeny. Potíže s dodáním způsobené okolnostmi, za které neneseme odpovědnost, včetně zpoždění dodávek ze strany našich dodavatelů, nás opravňují k prodloužení dodací lhůty nebo k odstoupení od smlouvy. Nároky na náhradu škody ze strany zákazníka z důvodu pozdního nebo nedodání jsou v každém případě vyloučeny.

§ 6 Výhrada vlastnického práva
Vyhrazujeme si vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 7 Záruka
Platí zákonná záruční doba. Stejná lhůta platí i pro nároky na náhradu následných škod, pokud nebudou uplatněny nároky z deliktu. Nároky na náhradu škody za přímou a/nebo nepřímou škodu jsou vyloučeny, pokud nejsme vinni úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pro uplatnění nároků ze záruky a odpovědnosti je třeba předložit originál faktury.
Za produkty třetích stran ručíme pouze v rámci záruky poskytované příslušným výrobcem.
Neručíme za obsah námi prodávaných produktů ani za přípustnost jejich uvedení na trh v zemi místa dodání požadované zákazníkem. V každém případě je naše odpovědnost omezena na dvojnásobek příslušné hodnoty objednávky.

§ 8 Náklady na dopravu
Platí náklady na dopravu uvedené na webu. Viz také § 5.

§ 9 ochrana údajů
Vaše údaje související s objednávkou používáme výhradně ke zpracování a zpracování vaší objednávky.

§ 10 Volba práva
Pouze rakouské právo. Použití Konvence OSN o prodeji je vyloučeno.

§ 11 Různé
Prodáváme pouze produkty, které splňují rakouské zákony. Místo cen jsou naše dříve platné prodejní ceny. Typografické a tiskové chyby vyhrazeny.

bottom of page